Академия за родители - Родителски клуб по проект "Заедно можем", финансиран от ЦОИДУЕМ

Академия за родители - Родителски клуб по проект "Заедно можем", финансиран от ЦОИДУЕМ

Академия за родители - Родителски клуб по проект "Заедно можем", финансиран от ЦОИДУЕМ

Приключи работата на родителски клуб по Дейност 4 "Академия за родители" по проект „Заедно можем. Осъществяване на ефективен механизъм на образователната интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище”, финансиран от ЦОИДУЕМ.

Основните теми, които се обсъждаха в родителския клуб по време на реализацията на проекта бяха свързани с мотивиране на родителите по отношение на образованието  на  децата им; запознаване с образователната нормативна база; насърчаване на позитивното родителство и повишаване на родителския капацитет; прилагане на форми и модели за по-активно участие на родителите в живота на училищната общност. 

Родителите активно се включиха в пленера "Аз, мама и татко" в Междуучилищния обмен и в Обучение на тема: „Интеркултурното образование  -  в отговор на училищните нужди и предизвикателства. Преодоляване на негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо етническите малцинства”.

Участниците в клуба, получиха грамота за активен родител.