Квалификация на педагогическите специалисти

Квалификация на педагогическите специалисти

ПРОВЕДЕНИ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

1. Тема на квалификацията:  "Промени в нормативната база, влизащи в сила от учебната 2022-2023 година"

Място на провеждане: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане: Септември 2022 г          Академични часове - 2

Вътрешноучилищна квалификация, проведена от: Марина Николова

Брой участвали педагогически специалисти: 16

2. Тема на квалификацията: "Приложение на интерактивните методи в съвременния образователен процес"

Място на провеждане: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане: Октомври 2022 г          Академични часове: 2

Вътрешноучилищна квалификация, проведена от: Славка Христова и Пламен Качулев

Брой участвали педагогически специалисти: 16               

3. Тема на квалификацията: "Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти"

Място на провеждане: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане: Октомври 2022 г

Наименование на обучителната организация: ДИКПУ - гр. Варна - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Брой участвали педагогически специалисти: 16               Академични часове - 16      Брой кредити: 1

 

ПРЕДСТОЯЩИ  КВАЛИФИКАЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 Тема на квалификацията: "Приложение на интерактивните методи в съвременния образователен процес"

Място на провеждане: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане: Ноември 2022 г        Академични часове: 2

Вътрешноучилищна квалификация, подготвена от: Доника Колева и Антоанета Иванова

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 16           

 

Тема на квалификацията: "Провеждане на интегриран урок  по География и икономика и Компютърно моделиране и информационни технологии"

Място на провеждане: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

Период на провеждане: Ноември 2022 г        Академични часове: 2

Вътрешноучилищна квалификация, подготвена от: Светлана Ангелова и Валентина Динева

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 16