Преподаватели

Учители в начален етап:

Славка Христова - старши начален учител

Жечка Колева - старши начален учител

Йорданка Илиева - старши начален учител

Радка Станкова - начален учител

 

Учители в прогимназиален етап:

Татяна Неделчева – старши учител по български език и литература и музика

Митка Чапкънова  – старши учител по английски език и музика

Пенка Кръстева  – старши учител по математика, информационни технологии, физика и астрономия и физическо възпитание и спорт

Пламен Качулев – старши учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, човекът и природата,  технологии и предприемачество, и изобразително изкуство

Светлана Ангелова  – старши учител по история и цивилизации, география и икономика, музика и  физическо възпитание и спорт

 

Учители в групи за целодневна организация:

Ирина Йовчева  – старши учител в група за ЦДО

Радка Кьосева  – старши учител в група за ЦДО

Валентина Динева – старши учител в група за ЦДО

Ивелина Господинова  – учител в група за ЦДО

Андон Минчев  – учител в група за ЦДО

Други

Доника Колева  – логопед