Преподаватели

Учители в начален етап:

Радка Станкова - учител в начален етап на основното образование, класен ръководител на 1 клас

Славка Христова - старши учител в начален етап на основното образование, класен ръководител на 2 клас

Борислава Борисова - учител в начален етап на основното образование, класен ръководител на 3 клас

Галина Ангелова - учител в начален етап на основното образование, класен ръководител на  4 клас

 

Учители в прогимназиален етап:

Татяна Неделчевастарши учител по български език и литература и музика, класен ръководител на 5 клас

Галина Генова  – учител по английски език и музика, класен ръководител на 6 клас

Пенка Кръстева / Валентина Динева  – старши учител по математика, информационни технологии, физика и астрономия 

Светлана Ангелова  – старши учител по история и цивилизации, география и икономика, музика и  физическо възпитание и спорт, класен ръководител на 7 клас

Пламен Качулевстарши учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, човекът и природата,  технологии и предприемачество, и изобразително изкуство

Учители в групи за целодневна организация:

Ивелина Господинова  –  старши учител в група за ЦДОУД в начален етап

Ирина Йовчева  – старши учител в група за ЦДОУД в начален етап

Андон Минчев  – старши учител в група за ЦДОУД в начален етап

Валентина Динева / Миглена Добреваучител в група за ЦДОУД в прогимназиален етап

Други

Доника Колева  – логопед

Антоанета Иванова - психолог