Обществен съвет

Състав на обществения съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

С. ДРАЖЕВО, ОБЩ. „ТУНДЖА“, ОБЛ. ЯМБОЛ

МАНДАТ 2019-2022 ГОДИНА

 

Редовни членове:

Стефан Илиев Митев – представител на родителите

Тонка Стефанова Михайлова– представител на родителите

Василка Йорданова Георгиева – представител на родителите

Стефка Петрова Кирова – представител на родителите

Добринка Станчева Ангелова  – представител на Община „Тунджа“

 

Резервни членове:

Гергана Томова Георгиева – представител на родителите

Стоянка Георгиева Георгиева – представител на родителите

Янка Петкова Атанасова - представител на родителите

Стефка Илиева Николаева  - представител на родителите

Димитър Минков Димитров - представител на Община „Тунджа“