Обществен съвет

Състав на обществения съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

С. ДРАЖЕВО, ОБЩ. „ТУНДЖА“, ОБЛ. ЯМБОЛ

МАНДАТ 2022 - 2025 ГОДИНА

 

Редовни членове:

Председател: Стефан Илиев Митев – представител на родителите

Членове: 

Виолета Жекова Петрова – представител на родителите

Катя Илиева Атанасова – представител на родителите

Здравка Недялкова Славова – представител на родителите

Добринка Станчева Ангелова  – представител на Община „Тунджа“

 

Резервни членове:

Илияна Йорданова Георгиева – представител на родителите

Гергана Томова Георгиева – представител на родителите

Янка Ганчева Ганева - представител на родителите

Росица Янкова Танева  - представител на родителите

Димитър Минков Димитров - представител на Община „Тунджа“