Междуучилищен обмен по проект "Заедно можем", финансиран от ЦОИДУЕМ

Междуучилищен обмен по проект "Заедно можем", финансиран от ЦОИДУЕМ

Междуучилищен обмен по проект "Заедно можем", финансиран от ЦОИДУЕМ

Междуучилищен обмен по проект: "Заедно можем" - ефективен механизъм за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище”, финансиран от ЦОИДУЕМ

На 10 и 11 май 2019 година в град Поморие се проведе междуучилищен обмен с участието на учители и родители от основните училища в село Дражево и село Веселиново на тема „Интеркултурно образование и социална компетентност” по проект „Заедно можем”. Осъществяване на ефективен механизъм на образователната интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище”, финансиран от ЦОИДУЕМ.

Модераторът Иван Ангелов запозна участниците с основните задачи, принципи и съдържание на интеркултурната сензитивност и дейността на донора – ЦОИДУЕМ.Програмата беше организирана в няколко работни панела чрез теоретична и практическа част. Педагози от двете учебни заведения представиха презентации на тема „Практически занимания за взаимно опознаване и интеркултурна сензитивност. Работа в положителна класна стая”. Учители и родители дискутираха възможните решения и споделяне на добри практики от създадените казуси.

Марина Николова – ръководител на проекта и директор на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, село Дражево благодари на участниците за колективния подход и информира присъстващите за заложените предстоящи дейности през месец юли и август – сформиране на 2 групи за подготовка на бъдещи първокласници „Лятно училище“.