Пленер "Аз, мама и татко" по проект "Заедно можем", финансиран от ЦОИДУЕМ

Пленер "Аз, мама и татко" по проект "Заедно можем", финансиран от ЦОИДУЕМ

Пленер "Аз, мама и татко" по проект "Заедно можем", финансиран от ЦОИДУЕМ

"Аз, мама и татко“  - пленер по проект „Заедно можем“, финансиран от ЦОИДУЕМ

На 23 април 2019 година в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево се проведе пленер „Аз, мама и татко“, в които взеха участие, ученици, родители, учители и доброволци. Пленерът е една от дейностите, включени в проект „Заедно можем“ – ефективен механизъм за осъществяване на образователна интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище.“, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

Г-жа Николова, ръководител на проекта, приветства всички участници като подчерта, че пленерът е поредната възможност за включването на родителите в образователно-възпитателния процес, за повишаване на заинтересоваността им от училищния живот на децата си, възможност за укрепване на партньорството в интерес на успешното образование, възпитание, социализация и бъдеща житейска реализация на учениците. Г-жа Николова изрази надеждата си, че все повече родители ще подкрепят децата си като участват в организираните от училището дейности и пожела на всички участници успех в състезанията, усмивки и настроение.

Под звуците на музика участниците изпълниха площадките на училищните дворове с цветните си рисунки на асфалт, изобразявайки частици от своя свят - цветя, птици, слънцето, дома, училището.

Празникът продължи с анимации, включващи игри със състезателен характер, образователни игри, творчески и арт работилници, музикално-танцови изпълнения и други развлекателни дейности, насърчаващи и промоциращи толерантността в училище и културното многообразие. Актрисата Велика Видева, аниматор на пленера, подпомагана от доброволци, провокира активното участие на присъстващите във всички дейности в атмосфера на толерантност, уважение и съпричастност.

За участниците имаше медали, фланелки и други поощрителни награди.

Проведеният пленер допринесе за активната неформална комуникация между всички членове на училищните общности – ученици, родители и учители.