Интердисциплинарно състезание по повод Международен ден на математиката и международен ден на реките - 14 март

Интердисциплинарно състезание по повод Международен ден на математиката и международен ден на реките - 14 март

Интердисциплинарно състезание по повод Международен ден на математиката и международен ден на реките - 14 март

Учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево отбелязаха Международния ден на математиката и Международния ден на реките като проведоха интердисциплинарно състезание. Под ръководството на  г-жа Валентина Динева и г-жа Светлана Ангелова 3-те отбора от ученици от VI и VII клас премериха сили в състезание под наслов „Да играем с математиката“ и имаха възможност да проверят своята съобразителност и бързина на ума в решаване на занимателни задачи по математика, изискващи знания, въображение и наблюдателност.

Присъстващите ученици и гости се запознаха с историята на числото "Пи" , чуха как звучи музиката, с която Дейвид Макдоналд изобразява едно от най-мистериозните и магически числа „Пи“.

Отборите намериха допирните точки между математика и географията, като показаха своите знания и умения по разчитане на хидрограма на река и схема на елементите на реките – извор, устие и водосборен басейн.

Участниците се представиха много добре и получиха награди и грамоти.