Състезание „Аз и знанието“ в начален етап

Състезание „Аз и знанието“ в начален етап

Състезание „Аз и знанието“ в начален етап

На 17.11.2022 година в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ с. Дражево се проведе  състезание "Аз и знанието", организирано от Сдружението на българските начални учители . В него взеха  участие 4 ученика от втори клас, под ръководството на класната си ръководителка г-жа Радка Станкова и 5  ученика от трети клас, под ръководството на класната си ръководителка г-жа Славка Христова. 

Тестът включваше въпроси с отворен и затворен тип отговори. Тестовите въпроси са от учебно съдържание от предишния клас и от учебен материал от настоящия клас. За достойното си представяне днес, децата  бяха отличени с грамоти.

   Поздравления за отличното представяне на всички ученици и техните учители!