Съобщение за откриване на учебната 2022/2023 година

Съобщение за откриване на учебната 2022/2023 година

Съобщение за откриване на учебната 2022/2023 година

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

 

Тържественото откриване на учебната 2022/2023 година

ще се състои от 9.30 часа на 15 септември 2022 година 

в двора на училището при спазване на противоепидемичните мерки.