Интерактивни занимания за ученици на вр. Бакаджик

Интерактивни занимания за ученици на вр. Бакаджик

Интерактивни занимания за ученици на вр. Бакаджик

  Група  10 ученици, под ръководството на г-жа Валентина Динева и г-жа Ирина Йовчева, участваха в Интерактивни занимания за ученици  в местността Бакаджик, организирани от Община „Тунджа“ в Посетителски център на Община „Тунджа“ – Бакаджик от 29.08.2022г. до 02.09.2022г.

 През 5 –те дни на интерактивните занимания учениците посетиха паметника на Бакаджик, запознаха се с флората и фауната в местността, участваха в разнообразни игри, занимания и забавления, организирани от двама аниматори. Освен игрите с учениците се проведоха и образователни дискусии по интересни теми, чрез които обогатиха знанията си и по забавен начин научиха много полезни неща.

Участниците в интерактивните занимания ще  споделят наученото и впечатленията си със своите съученици.