Заключителна среща по Дейност 1: „Работилница за родителски умения – създаване на родителски клубове“ на проект „ПОСОКИ"

Заключителна среща по Дейност 1: „Работилница за родителски умения – създаване на родителски клубове“ на проект „ПОСОКИ"

Заключителна среща по Дейност 1: „Работилница за родителски умения – създаване на родителски клубове“ на проект „ПОСОКИ"