Присъствени учебни занятия за всички ученици от 12 април 2021 година

Присъствени учебни занятия за всички ученици от 12 април 2021 година

Присъствени учебни занятия за всички ученици от 12 април 2021 година

ПРИСЪСТВЕНИ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ОТ 12 АПРИЛ 2021 ГОДИНА

Уважаеми ученици и родители,

В изпълнение на Заповед №РД-01-220 от 08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-09-856 от 09.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката от 12.04.2021 година се възобновяват присъствените учебни занятия с всички ученици от I клас до VII клас.

Възобновява се и присъственото провеждане на групови извънкласни дейности и занимания по интереси, организирани в училищна среда, само за ученици от I клас до IV клас.

Провеждането на присъствени учебни занятия в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Дражево е при строго спазване на всички противоепидемични мерки.

Напомняме, че ако ученик има грипоподобни симптоми/признаци, като: температура, кашлица, хрема, болки в корема, повръщане, разстройство, затруднено дишане родителите  трябва незабавно да информират личния лекар. Ученикът не посещава учебни занятия до момента, в който личния лекар разреши посещения на учебни занятия.

Очакваме родителите веднага да информират класния ръководител за здравословни проблеми на детето си.

Напомняме, че ако ученик се почувства неразположен по време на учебни занятия, същия се отделя от класа, учителите информират родителите, които трябва във възможно най-кратък срок да дойдат в училището за да го отведат на преглед при личния лекар.

Разчитаме на съдействието на всички родители за спазване на противоепидемичните мерки от децата им.

С уважение,

МАРИНА НИКОЛОВА

Директор