Неприсъствено обучение за всички ученици на 1 и 2 април 2021 година

Неприсъствено обучение за всички ученици на 1 и 2 април 2021 година

Неприсъствено обучение за всички ученици на 1 и 2 април 2021 година

На 1 и 2 април 2021 година продължава обучението от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители,

В изпълнение на Заповед №РД-01-194/30.03.2021 година на Министъра на здравеопазването за провеждане на неприсъствени учебни занятия с всички ученици на територията на Република България и Заповед № РД 09-798/3103.2021 година на Министъра на образованието и науката за организиране на обучение от разстояние в електронна среда на 1 април и на 2 април 2021г. с учениците от I клас до VII клас се провеждат неприсъствени учебни занятия - обучение от разстояние в електронна среда, като се използва платформата Мicrosoft Teams.

За учениците от начален етап (1 клас, 2 клас, 3 клас и 4 клас) учебните часове в платформата Мicrosoft Teams са с продължителност 20 минути, а за учениците от прогимназиален етап (5 клас, 6 клас и 7 клас) учебните часове в платформата Мicrosoft Teams са с продължителност 30 минути,

Уважаеми родители,

разчитаме на Вашето съдействие относно контрола на детето Ви за активно участие в обучението от разстояние в електронна среда в платформата Мicrosoft Teams в определените часове.

Разчитаме, че ще следите детето Ви да не контактува с хора извън семейството.

При възникване на здравословни проблеми с децата Ви информирайте незабавно класните ръководители, образователния медиатор или директора на училището.

 

С уважение,

МАРИНА НИКОЛОВА

Директор