Здравен статус на ученици, учители и служители към 22.03.2021

Здравен статус на ученици, учители и служители към 22.03.2021

Здравен статус на ученици, учители и служители към 22.03.2021

Здравен статус на ученици, учители и служители от ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Дражево 

Уважаеми родители, 

информираме Ви, че към 22.03.2021 година в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Дражево няма ученици, учители и служители, които да са болни или контактни на установени случаи на COVID-19. 

В ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Дражево се спазват всички противоепидемични мерки и са осигурени миещи средства и топла вода и дезинфекциращи препарати.

Напомняме, че ако ученик има грипоподобни симптоми/признаци, като: температура, кашлица, хрема, болки в корема, повръщане, разстройство, затруднено дишане родителите трябва незабавно да информират личния лекар и да заведат детето си на преглед. 

Очакваме родителите веднага да информират класния ръководител, образователния медиатор или директора за здравословни проблеми на детето си. 

Разчитаме на съдействието на всички родители за спазване на противоепидемичните мерки от децата им, като по време на неприсъственото обучение контролират да не влизат в контакт с хора извън семейството.

 

С уважение,

Марина Николова

директор