Неприсъствено обучение за всички ученици от 22 март 2021 г до 31 март 2021 г

Неприсъствено обучение за всички ученици от 22 март 2021 г до 31 март 2021 г

Неприсъствено обучение за всички ученици от 22 март 2021 г до 31 март 2021 г

Неприсъствено обучение за всички ученици от 22 март 2021 година до 31 март 2021 година

Уважаеми родители,

В изпълнение на Заповед №РД-01-173/18.03.2021 година на Министъра на здравеопазването за преустановяване на присъствените учебни занятия с учениците от всички ученици на територията на Република България и Заповед № РД 09-748/19.03.2021 година на Министъра на образованието и науката от 22 март до 31 март 2021г. се преустановяват присъствените учебни занятия с всички ученици от 1 до 7 клас.

С учениците от I - VII клас се провеждат неприсъствени учебни занятия - обучение от разстояние в електронна среда, като се използва единствено платформата Мicrosoft Teams.

За учениците от начален етап (1–4 клас) учебните часове в платформата Мicrosoft Teams са с продължителност 20 минути, а за учениците от прогимназиален етап (5–7 клас) учебните часове в платформата Мicrosoft Teams са с продължителност 30 минути,

Уважаеми родители,

разчитаме на Вашето съдействие относно контрола на детето Ви за активно участие в обучението от разстояние в електронна среда в платформата Мicrosoft Teams в определените часове.

Разчитаме, че ще следите детето Ви да не контактува с хора извън семейството.

При възникване на здравословни проблеми с децата Ви информирайте незабавно класните ръководители, образователния медиатор или директора на училището.

С уважение,

МАРИНА НИКОЛОВА

Директор