Занимания по проект "Образование за утрешния ден"

Занимания по проект "Образование за утрешния ден"

Занимания по проект "Образование за утрешния ден"

Занимания на клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения „Клуб за допълнителни занимания по ключови дигитални умения „Компютърът – мой приятел и учител“, по проект  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ с ръководител г-жа Пенка Кръстева.