Занимания по интереси през лятната ваканция

Занимания по интереси през лятната ваканция

Занимания по интереси през лятната ваканция

През лятната ваканция учениците в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" имаха възможност за разнообразни занимания по интереси под ръководството на дежурните учители.