НЕПРИСЪСТВЕНИ ДНИ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ДО 13 МАЙ 2020 ГОДИНА

НЕПРИСЪСТВЕНИ ДНИ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ДО 13 МАЙ 2020 ГОДИНА

НЕПРИСЪСТВЕНИ ДНИ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ДО 13 МАЙ 2020 ГОДИНА

Във връзка с разпространението на COVID-19 на територията на страната и Решение на Народното събрание (ДВ, бр.33 от 07.04.2020 г.) за удължаване  срока на обявеното с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020 г. се удължава действието на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България до 13 май 2020 година включително.

Дните до 13 май 2020 година включително са неприсъствени дни за всички ученици от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево.

Уважаеми ученици,

За да опазите здравето си и здравето на своите близки си останете вкъщи. Не посещавайте обществени места, в които има струпване на хора. Избягвайте контакти с приятели, съученици и други хора извън семейството (близко общуване, ръкостискане, прегръдка). Спазвайте всички изисквания за осигуряване на личната си хигиена. Мийте много често ръцете си със сапун (не по-малко от 20 секунди)  или обтривайте ръцете си с дезинфектанти (не по-малко от 30 секунди). Особено внимателно измивайте ръцете си  преди хранене или след използване на тоалетна.

 Използвайте времето у дома за подготовка на уроците си и за упражненията, които Вашите учители са подготвили и сме изпратили до всеки ученик.

На учениците, които имат у дома компютър, лаптоп, телефон и интернет, учителите предоставят линкове към електронните учебници и към образователни сайтове, от които да имате достъп до електронно учебно съдържание. Учителите Ви насочват към излъчваните по Българска национална телевизия видеоуроци. Гледайте ги за да обсъдите след това с учителя си видяното.

Учениците, които нямат у дома компютър, лаптоп, телефон и интернет, следва да изпълняват указанията на своите учители, обясненията им по новото учебно съдържание, да ползват учебниците и работните учебни материали. С тях учителите се свързват по телефона и ги консултират в подготовката им. Работните учебни материали, които сте изпълнили, предавайте на училищния екип, който ви доставя следващите учебни материали.

Нов момент в организацията на обучението от разстояние е оценяването на резултатите от обучението на учениците. Всички учители ще бъдат много внимателни при поставяне на текущи оценки, отчитайки индивидуалните условия на обучение на всяко дете.

Уважаеми родители,

Сигурни сме, че като отговорни родители ще следите за здравословното състояние на своето дете и ще ги предпазвате от неразумни контакти. Информирайте класните ръководители, образователния медиатор или директора на училището за възникнали здравословни проблеми с децата Ви.

Поддържайте телефоните си заредени, преглеждайте пропуснатите повиквания от учителите и отговаряйте на техните прозвънявания.

БЛАГОДАРИМ на всички родители, които заедно с учителите от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, отговорно подпомагат обучението на своите деца. В този труден за всички ни момент, Вие търсихте учителите за да бъдете консултирани как по най-добрия начин да подпомогнем заедно децата в в новата форма на провеждане на тяхното обучение. 

РАЗЧИТАМЕ на Вашата подкрепа и в следващите дни. Проследявайте как децата Ви са работили  по поставените от учителите задачи през деня. Търсете учителите и директора за консултация и помощ по поставените учебни задачи. Телефоните на учителите са изписани на всеки работен учебен материал, който детето Ви получава.  

Екип от училището ще продължи да доставя по домовете Ви учебни материали за всеки ученик. За онези ученици, които имат у дома компютър, лаптоп, телефон и интернет, учителите предоставят линкове към електронните учебници и към образователни сайтове, от които учениците да имат достъп до електронно учебно съдържание. Учителите насочват децата Ви и към излъчваните по Българска национална телевизия видеоуроци. Напомняйте на децата си да гледат телевизионните уроци, а при възможност гледайте заедно с тях.  

Уважаеми родители,

Разчитаме на Вашето съдействие за да можем заедно да постигнем най-добрите резултати за всеки един ученик.  

Бъдете здрави!

 

С уважение,

МАРИНА НИКОЛОВА

Директор