ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед № РД 01-124 от 13.03.2020 година на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата до 29 март 2020 година.

Сигурни сме, че като отговорни родители ще следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, ще му осигурите нужната медицинска помощ.  Осигурете лични предпазни средства за децата си и ги контролирайте да не контактуват с хора извън семейството. Информирайте класните ръководители, образователния медиатор или директора на училището за възникнали здравословни проблеми с децата Ви.

Уважаеми родители,

Поддържайте телефоните си заредени, преглеждайте пропуснатите повиквания от учителите и отговаряйте на техните прозвънявания.

Работата на училището не се преустановява, а се организира по нов начин.

Учителите от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево изготвиха програма за дистанционно обучение по време на неприсъствените дни. За всеки ученик са подготвени работни материали за всеки час по всеки учебен предмет. Децата Ви трябва да прочетат какви задачи са им поставили учителите за всеки учебен час по дни. Малките ученици ще имат нужда от помощ, затова разчитаме да им помагат родителите или по-големите сестри и братя. Ежедневно учениците и вие може да звъните по телефона на учителите на детето Ви за консултация и помощ по поставените задачи. Телефоните са изписани на работните материали, които детето Ви ще получи.

Периодично до домовете ви ще бъдат доставяни работни материали за да могат учениците да се упражняват, да четат и пишат и да развиват образованието си. Пазете работните листи, които периодично ще бъдат събирани от образователния медиатор и предавани на учителите.

За онези ученици, които имат у дома компютър, лаптоп, таблет, телефон и интернет, учителите ще предоставят линкове към електронните учебници и към образователни сайтове, от които учениците да имат достъп до електронно учебно съдържание..

От вторник по Българска национална телевизия ще бъдат излъчвани уроци за учениците от начален етап. Припомняйте им да гледат телевизионните уроци, а при възможност гледайте заедно с децата си.

Министърът на образованието и науката има публикува обръщение към всички родители, което може да прочетете тук:   

https://www.mon.bg/bg/news/3885

 

Разчитаме на Вашето съдействие за контролиране на провеждащото се дистанционното обучение, което училището организира.  

 

С уважение,

МАРИНА НИКОЛОВА

Директор