Неучебни дни от 13.03.2020 год. до 29.03.2020 год.

Неучебни дни от 13.03.2020 год. до 29.03.2020 год.

Неучебни дни от 13.03.2020 год. до 29.03.2020 год.

Във връзка с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед № РД 01-124 от 13.03.2020 година на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата до 29 март 2020 година.

дните от 13.03.2020 година до 29.03.2020 година включително са неприсъствени дни за всички ученици от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево.

Уважаеми ученици,

предвид опазване на здравето Ви, следва да ограничите максимално достъпа си до обществени места, в които има струпване на хора. Избягвайте пряк физически контакт при среща с връстници и други хора ( близко общуване, ръкостискане, прегръдка).  Останете си в къщи, без контакти с други хора,  за да предпазите себе си и близките си от предаване на вируса. Спазвайте всички изисквания за осигуряване на личната си хигиена. Мийте ръцете си със сапун или използвайте дезинфектанти често и задължително преди храна и след използване на тоалетна. 

Времето у дома може да бъде успешно използвано от Вас за упражняване на преподадени вече уроци, както и за запознаване с ново учебно съдържание. Училището ще създаде организация за обучение по домовете Ви, за което ще информира Вас и родителите Ви.  

Уважаеми родители,

сигурни сме, че като отговорни родители ще следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, ще му осигурите нужната медицинска помощ.  Осигурете лични предпазни средства за децата си и контролирйте контактите им. Информирайте класните ръководители, образователния медиатор или директора на училището за възникнали здравословни проблеми с децата Ви.

Разчитаме на ефективна комуникация с училището по въпроси, свързани с учениците. Разчитаме на Вашето съдействие при провеждането на дистанционното обучение, което училището организира.  

Скоро ще ви посетят представители на училището за да Ви запознаят с организирането на дистанционното обучение.