Неучебни дни 12 март - 13 март 2020 година

Неучебни дни 12 март - 13 март 2020 година

Неучебни дни 12 март - 13 март 2020 година

Във връзка с предписание на директора на Д НЗБ - РЗИ – гр. Ямбол с изх. № 150 от 11.03.2020 година за преустановяване на учебните занятия във всички учебни заведения на територията на област Ямбол от 12.03.2020 година до 13.03.2020 година включително поради поддържане на висока заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания на територията на Ямболска област дните от 12.03.2020 година до 13.03.2020 година включително са неучебни, неприсъствени дни за всички ученици от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево.

Учебните занятия ще бъдат подновени на 16.03.2020 год. (понеделник)

В периода на неучебните дни препоръчваме на ученици и родители ограничаване на контактите и избягване на събирания на много хора. При проява на симптоми на заболяване търсете консултация с личния лекар. Не се самолекувайте!