Неучебни дни от 6 март до 11 март 2020 година!

Неучебни дни от 6 март до 11 март 2020 година!

Неучебни дни от 6 март до 11 март 2020 година!

В изпълнение на Заповед № РД – 01 – 114 от 05.03.2020 година на Министъра на здравеопазването за преустановяване на учебните занятия в училищата на Република България, във връзка с регистриран подем на заболяванията от грип и остри респираторни заболявания, дните от 06.03.2020 година до 11.03.2020 година включително са неучебни, неприсъствени дни за всички ученици от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево.

Учебните занятия ще бъдат подновени на 12.03.2020 год. (четвъртък).

В периода на неучебните дни препоръчваме на ученици и родители ограничаване на контактите и избягване на събирания на много хора. При проява на симптоми на заболяване търсете консултация с личния лекар, не се самолекувайте!