Неучебни дни от 27.01.2020 год. до 05.02.2020 год

Неучебни дни от 27.01.2020 год. до 05.02.2020 год

Неучебни дни от 27.01.2020 год. до 05.02.2020 год

Във връзка с предписание на директора на РЗИ – гр. Ямбол за преустановяване на учебните занятия във всички учебни заведения на територията на област Ямбол от 27.01.2020 година до 05.02.2020 година включително поради регистрирана висока заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания на територията на Ямболска област дните от 27.01.2020 година до 05.02.2020 година включително са неучебни, неприсъствени дни за всички ученици от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево.

В периода на неучебните дни препоръчваме на ученици и родители ограничаване на контактите и избягване на събирания на много хора. При проява на симптоми на заболяване търсете консултация с личния лекар, не се самолекувайте!