Стартираха заниманията по проект "Образование за утрешния ден"

Стартираха заниманията по проект "Образование за утрешния ден"

Стартираха заниманията на Клуб за допълнителни занимания по ключови дигитални умения „Компютърът – мой приятел и учител“ по Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране) по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 за учебната 2019-2020 година. 

В групата са включени 14 ученика от 5 и 6 клас. Занятията са с продължителност 70 часа и ще се провеждат в учебно време и по време на лятната ваканция. Ръководител на групата е г-жа Пенка Кръстева.