Стартираха заниманията по проект "Образование за утрешния ден"

Стартираха заниманията по проект "Образование за утрешния ден"

Стартираха заниманията по проект "Образование за утрешния ден"

Стартираха заниманията на Клуб за допълнителни занимания по ключови дигитални умения „Компютърът – мой приятел и учител“ по Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране) по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 за учебната 2019-2020 година. 

В групата са включени 14 ученика от 5 и 6 клас. Занятията са с продължителност 70 часа и ще се провеждат в учебно време и по време на лятната ваканция. Ръководител на групата е г-жа Пенка Кръстева.