Състезание по ИТ

Състезание по ИТ

Състезание по ИТ

Днес 12.06.2019 година в компютърният кабинет на ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дражево се проведе състезание по информационни технологии с всички ученици от група по интереси в клуб „Приятели на компютъра“ с ръководител г-жа Пенка Кръстева. Състезанието е заключителната изява на групата, в която учениците показаха  дигиталните си умения за работа с операционна система Windows и програма Microsoft Word, интернет и уеб приложението piZap.  

Състезанието се проведе в три кръга. В първи кръг участниците стартираха и решаваха онлайн тест по компютърна текстообработка. Във втори кръг на всички ученици бяха зададени материали – текстов файл и няколко графични изображения и лист с указания и изисквания по задачите. От участниците се изискваше да форматират дадения текст и вмъкнат част от графичните изображения, като спазват предварително зададените изисквания по задачите. В трети кръг учениците изработиха колаж за рожден ден с уеб приложението piZap.

Всички ученици от групата работиха с желание и надежда за добро представяне. Повечето от тях успешно се справиха с всички задачи.

Практическите работи на учениците ще бъдат оценени и класирани от жури в състав: Цветелина Кованджиева, Валентина Динева и Андон Минчев. Най-добре представилите се участниците в състезанието ще получат грамоти и награди.

.