Панорама на професионалното образование в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Панорама на професионалното образование в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Панорама на професионалното образование в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

На 15 май 2019 година в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево се организира Панорама  на професионалното образование. На организираната родителска среща преподаватели от професионални гимназии от гр. Ямбол запознаха учениците и техните родители с възможностите, които предлагат на учениците за съвременна професионална подготовка и условията, в които се провежда учебния процес. Ученици и родители получиха обстойни отговори на въпросите, които ги интересуваха, както и рекламни материали от всяко от представените училища.