Кариерно ориентиране - посещение в ПГЗ

Кариерно ориентиране - посещение в ПГЗ

Кариерно ориентиране - посещение в ПГЗ

      Учениците от 6 и 7 клас на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Дражево  посетиха ПГЗ „Христо Ботев” гр. Ямбол във връзка с кариерното ориентиране. В компютърния кабинет те изгледаха презентация, представяща  професионалната гимназия и нейните постижения . След това бяха на полигона, където с интерес  разгледаха земеделската техника. Имаха и възможността да  посетят работилниците и екологичния  учебен  комплекс, където учениците отглеждат екологично чисти култури.