Картички за първа пролет

Картички за първа пролет

Картички за първа пролет

Въображение, творчество и оригиналност проявиха днес учениците от клуб „Приятели на компютъра“ при създаване на картички за първа пролет с програма Paint. Умело използваха разнообразни инструменти за изчертаване и промяна на изображението, техники на копиране и преместване на части от изображение, рисуваха със свободна ръка, вмъкваха текст в изображение.

Всички ученици създадоха по няколко различни картички, с които ще поздравят своите приятели, учители и близки с настъпването на първа пролет по имейл, чрез социалните мрежи или на хартия.