Занимания по интереси от клуб „ Екология“

Занимания по интереси от клуб „ Екология“

Занимания по интереси от клуб „ Екология“

      Момчетата от клуб „ Екология“ на занимания по интереси  при  OУ „Св.Св.Кирил и Методий“- село Дражево с ръководител г-н Пламен Качулев се включиха в инициативата на Кметството на селото за засаждане на дръвчета в парка. Залесяването се оказа полезно за селото и за бъдещето на парка . Младите еколози бяха поздравени за помощта си лично от кмета на селото. А след това те обещаха с желание да се включат в бъдещи такива инициативи.