Международен ден на човешките права – 10 декември

Международен ден на човешките права – 10 декември

Международен ден на човешките права – 10 декември

На 10 декември 2018 година учениците от 5, 6 и 7 клас от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево отбелязаха Международния ден на човешките права, като проведоха дискусия за основните права, които има всеки човек независимо от националността, етническата принадлежност, пол, вяра и други различия.

Учениците определиха кои според тях са най-важните права за децата -  правото на здраве, правото на образование, правото на родителска грижа, правото да бъдат защитени срещу всякакъв вид насилие, правото да бъдат уважавани, правото да живеят сред чиста природа.

  В дискусията учениците свързаха всяко свое право с отговорностите (задълженията), които произтичат от правата им.

  Правото да бъдат здрави учениците свързаха с отговорността им да водят здравословен начин на живот – да спортуват, да не употребяват наркотици, да не пушат, да се хранят здравословно.

  Правото на образование учениците свързаха с отговорността им да посещават редовно училище, да се отнасят отговорно към образованието си за да имат хубава работа като пораснат, да могат да се грижат за своите семейства в бъдеще.

  Правото на родителски грижи децата свързаха с отговорността си от своя страна да уважават родителите си, да им помагат, да се вслушват в съветите им.

  Правото на защита срещу насилие учениците свързаха с отговорността си и те да не проявяват агресия или насилие срещу другите хора (съученици, възрастни), като се стараят всеки конфликт да решават по мирен път, да търсят помощ от учителите и родителите си и да не се саморазправят.

  При обсъждане на правото си да бъдат уважавани учениците определиха и отговорностите си да не бъдат груби, да бъдат търпеливи, и те от своя страна да уважат хората, които са около тях.

  В хода на дискусията учениците изказаха мнение, че ако искат да живеят сред чиста природа тяхно задължение е да пазят природата чиста. Ако всеки човек се грижи за природата светът около нас ще е по-красив.