Събитие на общността по проект "Хоризонти"

Събитие на общността по проект "Хоризонти"

Събитие на общността по проект "Хоризонти"

„На празник в училище“ се събраха ученици, родители и учители. С много игри и забавления бе отбелязано участието на учениците в дейностите по проекта. Актрисата Велика Видева завладя децата с интересните занимателни игри, а участниците в двете групи за допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от етнически малцинства отговаряха правилно на забавните задачи, поставяни от водещата на тържеството. Учениците показаха, че напредват все повече в усвояването на българската реч. По проект „Хоризонти“ в училището има сформирани и две работилници за развитие, в които се провеждат допълнителни занимания в творчески ателиета: „Журналист“ и „Театър“. Събитието цели да насърчи включването на родителите в обществения живот на училището, чрез прилагане на модел за родителско участие.