Начало на занятията на групите по НП "С грижа за всеки ученик"

Начало на занятията на групите по НП "С грижа за всеки ученик"

Начало на занятията на групите по НП "С грижа за всеки ученик"

На 1 октомври 2018 година бе даден старта на занятията на групите по НП "С грижа за всеки ученик". През учебната 2018-2019 година в ОУ "Св.Св.кирил и Методий", с. Дражево са формирани 5 групи по Националната програма „С грижа за всеки ученик” - модул 1 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА“

- група Български език и литература – І клас;
- група Математика  – І клас;
- група Математика  – ІI клас;
- група Български език и литература – ІII клас;
- група Математика – ІІІ клас.