Екскурзия в местността Бакаджик

Екскурзия в местността Бакаджик

Екскурзия в местността Бакаджик

От 18 06 2018 до 22 06 2018 учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Дражево посетиха ученическия лагер в местността Бакаджик. По време на лагеруването децата си организираха излет до Паметника на дружбата, където наблюдаваха с бинокъл околността. Освен това посетиха манастир „Свети Спас“ и параклис „Изворът на самарянката“. Всеки ден бяха провеждани беседи с разнообразна, образователна тематика: „Флора и фауна в местността Бакаджик“; „Хигиена на тялото и духа“; „Опазване на природата около нас“; „Социално възпитание – как да се държим на публични места“; „Социалните мрежи  - добро или зло“; „Моето семейство и моето бъдеще е най-важно“... В свободното време децата участваха в различни ролеви игри. Всяка вечер гледаха образователни, научно-популярни и анимационни филми.  Под формата на игра, аниматорите създадоха мотивация на учениците да се справят самостоятелно с дейностите по столовото хранене – сервираха, отсервираха, грижеха се за чистотата на посудата. Децата останаха много доволни от ученическия лагер по проект „Хоризонти“ на община „Тунджа“.