Публична изява на група за обучителни затруднения по математика във II клас

Публична изява на група за обучителни затруднения по математика във II клас

Публична изява на група за обучителни затруднения по математика във II клас

На  30 май 2018 година групата за обучителни затруднения по математика във II клас по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час – фаза 1“, при ОУ„Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дражево,  проведе публична изява пред родители и гости. В първата част на изявата децата рецитираха стихове и пяха песни за математиката. Имаше и забавни математически загадки , както и кръстословица. Задачи имаше и за родители и гости, което допълнително създаде емоционална атмосфера. Във втората част на изявата второкласниците бяха разделени на два отбора „Сова” и „Ястреб”.Състезанието между тях  включваше много съревнователни математически задачи. Участниците в групата показаха , че са готови за трети клас и че математиката може да бъде лесна и интересна.

Славка Христова - ръководител на групата