Ателие "Журналист"

Ателие "Журналист"

Ателие "Журналист"

21.11.2017

Своето първо интервю по повод Деня на християнското семейство направиха учениците от ателие „Журналист“ в ОУ“Свети свети Кирил и Методий“- с.Дражево.

     Какво е семейството, кои са неговите днешни опори, как преодолявате  неизбежните трудности, за децата или за внуците сте по- всеотдайни, как учите децата си на добродетели, как се постига разбирателство в семейството, капризни ли са днешните деца, как да бъдем единни и сплотени вкъщи, кога наистина сме готови да създадем семейство - такива въпроси зададоха малките репортери в читалище „Прогрес- 1936“- с.Дражево на празнуващите Деня на християнското семейство. 

     “Само с много обич и търпение семейството ще се справи с житейските премеждия. Всеки трябва да бъде отговорен към ангажиментите у дома.“ - каза Желязка Плочева, председател на клуб „Дълголетие“. „Да разказваме на децата си за българските традиции и обичаи, които и до днес ни извеждат през времето, да възродим ценностите, зачитани от всички в българското семейство – това е верният път към благополучието.“ – допълни Тодорка  Фотева, председател на читалищното настоятелство. Маринка Данева, Руска Добрева, Желязка Паскова, Мима Балтова, Зарафинка Тодорова, Гена Милкова, Мария Тенева - всеотдайни майки и загрижени баби, споделиха пред децата каква сила има сплотеното семейство. Как от всеки поотделно- от най-малкия до най-възрастния, зависи общото задружие у дома.

       А най-младият учител в ОУ“Свети свети Кирил и Методий“ – Панайот Стайков и образователният сътрудник Кирил Тодоров разказаха на младите журналисти как едва, когато станем родители, чак тогава осъзнаваме колко старания и тревоги съпътстват отглеждането на децата и колко често забравяме благодарността и уважението, които дължим на родителите си. 

       Тримата репортери Асен, Юлиян и Божидар, с мъничко първоначален респект пред микрофона, споделиха детското си виждане за бащиното огнище. С песни и стихове учениците поздравиха събралите се на тържеството и си пожелаха здраве, разбирателство и хармония в семейството.

       Групата за занимания по интереси е част от реализацията на Дейност 5 „Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи и получили международна закрила. „Работилници за развитие“ – сформиране  и провеждане на допълнителни занимания в ателиета за сценично изкуство  и литературни композиции“ по проект  „Хоризонти” – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип”Договор № BG05M2OP001-3.002-0397 от 07.02.2017 г., финансиран по процедура BG05M2OP001-3.002 „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила.“ на  Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Община „Тунджа”.

Ателие "Журналист"