Свободни места за ученици по класове

Свободни места за ученици по класове

Свободни места за ученици по класове

Свободни места за ученици в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Дражево към 15.09.2023 година 

Клас

Паралелка

Описание на паралелката

Свободни

места за ученици

1

а

общообразователна, целодневна организация на учебния ден

5

2

а

общообразователна, целодневна организация на учебния ден

6

3

а

общообразователна, целодневна организация на учебния ден

2

4

а

общообразователна, целодневна организация на учебния ден

6

5

а

общообразователна, целодневна организация на учебния ден

12

6

а

общообразователна, целодневна организация на учебния ден

13

7

а

общообразователна, целодневна организация на учебния ден

13