Свободни места за ученици по класове

Свободни места за ученици по класове

Свободни места за ученици по класове

Свободни места за ученици в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Дражево към 01.03.2022 година 

Клас

Пара

лелка

Описание на паралелката

Свободни

места за ученици

1

а

общообразователна, целодневна организация на учебния ден

2

2

а

общообразователна, целодневна организация на учебния ден

7

3

а

общообразователна, целодневна организация на учебния ден

7

4

а

общообразователна, целодневна организация на учебния ден

11

5

а

общообразователна, целодневна организация на учебния ден

12

6

а

общообразователна, целодневна организация на учебния ден

11

7

а

общообразователна, целодневна организация на учебния ден

9