Електронно училище

Електронно училище

Електронно училище

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" работи с електронния дневник на ШКОЛО.БГ

Вход към електронен дневник:       https://www.shkolo.bg/  

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" провежда ОРЕС във виртуалната класна стая на Teams

Вход:      https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-teams/log-in

 

Електронни образователни ресурси:

Електронно четими учебници:       https://www.mon.bg/bg/100428

Моята библиотека:       https://chitanka.info/

Уча.се:    https://ucha.se/

Книговище:    https://www.knigovishte.bg

Аз-детето:         http://www.az-deteto.bg/index.php

Център за безопасен интернет:         https://www.safenet.bg/bg/