Защита на личните данни

Защита на личните данни

Защита на личните данни

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Дражево е администратор на лични данни. 

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево се ангажира с политика за защита на правата и свободите на лицата по отношение на обработката на техните лични данни.

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево, обработва лична информация за служители, бивши служители, ученици, родители, завършили училище ученици, определени като субекти на данни в законодателството за защита на данните.