Интересно и полезно от сайта на Държавна агенция по БДП

Интересно и полезно от сайта на Държавна агенция по БДП

Интересни и полезни материали за деца и родители от сайта на Държавна агенция по БДП :

видео:       https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci/

книжка за оцветяване за малките ученици - https://www.sars.gov.bg/wp-content/uploads/2024/05/SARS_coloring_book.pdf

брошура "Пази детето"     -  https://www.sars.gov.bg/news/brochures/

Брошура "Коланът спасява живот"  -  https://www.sars.gov.bg/news/brochures/