Европейска седмица на мобилността (16-22 септември)

Европейска седмица на мобилността (16-22 септември)

Европейска седмица на мобилността (16-22 септември)

Пред учениците от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" бе представена презентация за ролята на човека за намаляване на замърсяването на въздуха и на шума, за намаляване на пътно-транспортните произшествия и опазване на здравето на човек.