Проекти

Нов шанс за успех
НП "С грижа за всеки ученик"
Проект "Заедно можем" - ЦОИДУЕМ
Проект "Твоят час"
Целодневна организация