Новини

"Урок по родолюбие с Левски и Ботев"
1-2 юни - образователна екскурзия
Край на учебната година - начален етап
Математическо състезание
Публична изява на група за обучителни затруднения по математика във II клас