Преподаватели

Преподаватели

Учители в начален етап:

Цветелина Кованджиева - старши начален учител

Славка Христова - старши начален учител

Лидия Мироненкова - старши начален учител

Радка Станкова - начален учител

 

Учители в прогимназиален етап:

Валентина Сарайдарова – старши учител по български език и литература

Митка Чапкънова  – старши учител по английски език

Пенка Кръстева  – старши учител по математика, информационни технологии и физика и астрономия

Пламен Качулев – старши учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, човекът и природата,  технологии

Светлана Ангелова  – учител по история и цивилизации, география и икономика

Панайот Стайков – учител по физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство

 

Учители в групи за целодневна организация:

Андон Минчев  – учител в група за ЦДО

Ивелина Господинова  – учител в група за ЦДО

Ирина Йовчева  – старши учител в група за ЦДО

Татяна Неделчева  – старши учител в група за ЦДО

Валентина Динева – старши учител в група за ЦДО