Здравен статус на ученици, учители и служители към 29.03.2021 година

Здравен статус на ученици, учители и служители към 29.03.2021 година

Здравен статус на ученици, учители и служители към 29.03.2021 година

Здравен статус на ученици, учители и служители от ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Дражево 

Уважаеми родители, 

информираме Ви, че към 29.03.2021 година в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Дражево има 3 карантинирани учители във връзка с COVID-19. 

В ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Дражево се спазват всички противоепидемични мерки и са осигурени миещи средства и топла вода и дезинфекциращи препарати.

Напомняме, че ако ученик има грипоподобни симптоми/признаци, като: температура, кашлица, хрема, болки в корема, повръщане, разстройство, затруднено дишане родителите трябва незабавно да информират личния лекар. 

Очакваме родителите веднага да информират класния ръководител или образователния медиатор за здравословни проблеми на детето си. 

Разчитаме на съдействието на всички родители за спазване на противоепидемичните мерки от децата им.

 

С уважение,

Марина Николова

директор