Добрият пример за успех чрез образование

Добрият пример за успех чрез образование

Добрият пример за успех чрез образование

 В края на месец май 2019 година, в рамките на Дейност 9 „Провеждане на срещи на тема: „Добрият пример за успех чрез образование“  по проект “Заедно с родителите” – иновации в образователната система на община „Тунджа”,  финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, учениците от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево имаха среща с г-жа Кина Асенова.  В подготовката на срещата учениците изготвиха табло (лапбук) с информация и снимков материал за г-жа Асенова. По време на срещата гостенката им разказа за своето обучение, за възможностите за развитие и успехи, които е получила в резултат на своето образование. В хода на интересния разговор децата разказаха какви искат да станат (полицаи, юристи, лекари). Г-жа Асенова обеща да следи успехите им в училище и да подпомага тези ученици, които искат да повишават образованието си.