Ден на розовата фланелка

Ден на розовата фланелка

Ден на розовата фланелка

         Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни подканя да помислим как да постъпваме в ситуации на тормоз, че има как и можем да се противопоставяме на тормоза всеки ден.

     Учениците от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Дражево за пореден път се включиха като заявиха категорично; „Не на тормоза в училище!“ В  беседи и разговори в часа на класа бяха обсъдени проблемите за тормоза в училище и семейството, за необходимостта да бъдем съпричастни и да не затваряме очите си, когато някой е подложен на насилие и унижение.