Театър

Театър

Театър

На 14 декември 2018г., учениците  от ателието за сценично изкуство и литературни композиции по проект "Хоризонти" - чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип" към ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" - с. Дражево, посетиха театралната постановка "Приключенията на Чиполино" в голямата зала на Община Ямбол.