Национална седмица на четенето - Посещение в библиотеката към читалище „Прогрес 1936“

Национална седмица на четенето - Посещение в библиотеката към читалище „Прогрес 1936“

Национална седмица на четенето - Посещение в библиотеката към читалище „Прогрес 1936“

В Националната седмицата на четенето за пореден път се включи и  библиотечния отдел към читалището в с. Дражево.     Г-жа Маринка Митева, секретар на читалището, запозна учениците с възможностите, които културната институция предлага, с правилата и начина за записване в библиотеката, показа им как сами могат да търсят книгите, които биха били интересни за тях, как правилно да ги  съхраняват, кои книги могат да заемат за дома. Учениците с интерес изслушаха беседата за ползите от четенето, имаха възможност да разлистят  красиво илюстрираните  енциклопедии и забавните детски книги, да  разгледат библиотечната зала. Г-н Андон Минчев разказа на групата как могат да имат и електронен достъп до информация чрез интернет- залата на Фондация „Глобални библиотеки“ в читалището.