Национална седмица на четенето - „Състезание за най- добър правопис, за най- добър четец и най- добър разказвач“

Национална седмица на четенето - „Състезание за най- добър правопис, за най- добър четец и най- добър разказвач“

Национална седмица на четенето - „Състезание за най- добър правопис, за най- добър четец и най- добър разказвач“

Трябва да познаваме правилата на българската граматика, за да пишем грамотно – разбраха в състезанието по правопис учениците от прогимназиален етап на ОУ “Кирил и Методий“. Езиковите задачи имаха за цел да пробудят състезателния дух у децата и да провокират интереса им към българската граматика и правопис, към четенето и придобиването на нови знания и умения. Те участваха и в надпревара за най- добър четец на непознат текст. Всеки участник подбра откъс от своя любима книга и се постара да се представи с изразително четене пред съучениците си. Участниците в надпреварата за най- добър разказвач писаха и четоха своите разкази от екскурзията до  Бургас, Приморско и остров Света Анастасия.