"Бързи, смели, сръчни"

"Бързи, смели, сръчни"

"Бързи, смели, сръчни"

На 3 и 10 май в групата за занимания по интереси „Спортуваме за здраве“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час – фаза 1“, при ОУ„Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дражево се проведоха спортни състезания „Бързи, смели, сръчни”. Учениците участваха в различни  игри, които предизвикаха много смях и веселие. Дърпаха въже като дадоха всичко от себе си, за да спечели отбора им. Играха щафетна игра  „Топка над глава“, в която всеки участник се стремеше да подава с голяма бързина топката. Много забавна бе играта със скачането с чували. Голям смях и веселие сред публиката предизвика скачането по двойки с чували. На учениците им беше приятно и се ангажираха емоционално. Много важна беше моралната подкрепа от публиката, съставена от по-големи ученици и родители, която мотивира отборите за победа.